családi mediáció családi mediáció családi mediáció családi mediáció

2018.februári csoport -

Időpont: 2018. február 2.-3.-4. 9.-10.-11. 14.-15.

Helyszín: Budapest V. kerület, Akadémia utca 11. I. emelet 6.

Három egymást követő hétvégén akkreditált képzésünkön önnáló praxis megkezdésére jogosító mediátori végzettséget szerezhet.

.A tanfolyamokra limitált számban tudunk csak jelentkezéseket elfogadni, mert a szükséges gyakorlati órák teljesítésére csak korlátozottan van módunk helyet biztosítani. A képzés kiscsoportos formában folyik, ezért ha jelenkzeési szándéka végleges, feltétlenül biztosítsa helyét időben

A képzésben  kiemelt figyelmet kap, amediációban nélkülözhetetlen családjogi ismeretek. A jogi blokkot jogász mediátor kollegám Dr. Gyolcs Judit tartja

A képzés elvégnése után a hallgatóknak gyakorlati lehetőséget biztosítunk. Minden hallgató mentorát esetgyakorlaton vehet részt.

 

Az önnáló praxis indításához, a képzés sikeres elvégzését követően a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban történő regisztrációra van szükség .

Letölthető dokumentumok:
Mediációval A Családokért Közvetitői Iroda Nagy Zsóka mediátor tréner Budapest1054 Akadémia utca 11 Telefon: 06 20 3152747 E-mail nagyzsoka@csaladimediácio.hu Www.csaladimediator.hu Jelentkezési lap mediátor képzésre Név: Születési, családi és utónév: Születési hely, idő: Anyja neve: Működési nyilvántartási szám: Munkaköre: Szakképzettsége: Legmagasabb iskolai végzettsége: Jelentkező értesítési címe: Telefon: ─ ─ ─ E-mail: @ A továbbképzés szervezője: Nagy Zsóka mediátor A továbbképzés időpontja: …2016. szeptember 2.-3.-4.9.-10.-11..és 17.- 18. A továbbképzés helyszíne: 1075 Budapest, Wesselényi utca 17. Jelentkezem Nagy Zsóka által vezetett mediációs tréningekre. Részvételi díj összesen: 140 000 Ft Kelt: , 2016. jelentkező aláírása Előleget átvettem: »
A speciális családi mediációs módszer bemutatása Az általam kidolgozott mediációs módszer nem elégszik meg a konkrét konfliktus felszínes feloldásával, hanem megkeresi a konfliktus kialakulásának okait, azaz azokat az emberi tényezőket (családi háttér, minták, élethelyzet változás) amelyek majd segítenek a konfliktus saját erőből történő megoldásában. A mediációs folyamat segít megkeresni az ügyfeleknek helyüket a családi struktúrában, lelki hátteret biztosít számukra. Segít abban is, hogy az ügyfelek megtalálják a párkapcsolat dinamikájában történő elakadásokat, és rávezeti őket arra, hogy túllépjenek ezeken az elakadásokon. A konfliktus feloldási folyamatban a lehetőségek széles spektrumát tárjuk fel szabadon hagyva az ügyfeleknek a választás jogát. Ha úgy látjuk, hogy szükséges, akkor külső szakemberek (pszichológus, pszichiáter, lelkész, jogász stb.) bevonását javasoljuk. A mediációra való felkészülésben első lépésként egyéni elbeszélgetések során történik (általában 3-4 alkalom) a konfliktus feloldása, a gyász feldolgozása, az elengedés, a megbocsátás, vagyis a múlt feldolgozása, mely után kerül sor a mediációs ülésre, ahol az ügyfelek a kapcsolatuk jelenlegi és jövőbeni kialakításán dolgoznak A mediáció során a mediátor mindig középen áll, csak és kizárólag a folyamatért felel, nem ítélkezik és szigorúan betartja a titoktartási szabályokat. Nem minősíti az ügyfeleket, nem írhat szakvéleményt arról, hogy kinek a hibájából nem jött létre a megállapodás, pusztán annak a tényét állapíthatja meg, hogy létrejött-e a megállapodás vagy sem. A mediátor nem „jogászkodik”, tisztában van saját kompetenciájával. Tisztelettel és alázattal van az ügy iránt, munkájával úgymond kiegészíti a jogalkalmazók munkáját, azokkal szerves egészet alkot. Ennek érdekében egyre több ügyvéddel tudunk együttműködni és kölcsönösen segítjük egymás munkáját. A mediátor nem szabályokat és rendszereket erőltet az ügyfelekre, hanem alkalmazkodik azok élethelyzetéhez, egyéni igényeikhez. A mediációs folyamatban mindig a gyerek érdeke van a fókuszban. A mediátor sajátos eszközeivel megtesz mindent annak érdekében, hogy a gyerek jövőjéért való felelősségvállalás mindkét szülő részéről megvalósuljon. A mediáció nem elégszik meg a jelenlegi helyzet, struktúrák fenntarthatóságával, hanem a hosszan fenntartható megállapodásokra törekszik, melynek során hangsúlyt fektet a megkötött szerződések betarthatóságának motivációira is. Saját tapasztalataim alapján mondhatom, hogy ezzel a módszerrel évek múlva is fenntartható a felek által kialakított állapot, és el lehet érni elmozdulást még a legnehezebb, teljesen bemerevedett konfliktusban is. A konfliktusok ily módon való feloldása pedig hosszú távon nemcsak mikro, hanem makro társadalmi szinten is érezteti hatását. Nagy Zsóka »
Mediációval A Családokért Közvetitői Iroda Nagy Zsóka mediátor tréner Budapest1054 Akadémia utca 11 Telefon: 06 20 3152747 E-mail nagyzsoka@csaladimediácio.hu Www.csaladimediator.hu Jelentkezési lap mediátor képzésre Név: Születési, családi és utónév: Születési hely, idő: Anyja neve: Működési nyilvántartási szám: Munkaköre: Szakképzettsége: Legmagasabb iskolai végzettsége: Jelentkező értesítési címe: Telefon: ─ ─ ─ E-mail: @ A továbbképzés szervezője: Nagy Zsóka mediátor A továbbképzés időpontja: …2016. szeptember 2.-3.-4.9.-10.-11..és 17.- 18. A továbbképzés helyszíne: 1075 Budapest, Wesselényi utca 17. Jelentkezem Nagy Zsóka által vezetett mediációs tréningekre. Részvételi díj összesen: 140 000 Ft Kelt: , 2016. jelentkező aláírása Előleget átvettem: »

« vissza
Nagy Zsóka családi mediátor

IRM Minisztérium által akkreditált senior fokozatú mediátor-kiképző tréner vagyok, több mint egy évtizedes mediátori tapasztalattal és tréneri gyakorlattal.

Munkám elismeréseképpen Pro-familis miniszteri kitüntetést kaptam.

Nagy Zsóka - Megoldjuk, szívemNagy Zsóka -
Megoldjuk, szívem

című könyve már kapható a könyvesboltokban!
Könyvismertető »

MOST Mediációs Iroda

Annak érdekben, hogy szélesebb körhöz eljuthasson az általam tanított és alkalmazott érzelmi fókuszú mediáció, tanítványaim egy csoportjával létrehoztuk a Most Mediációs Irodát.

Az Iroda célja, hogy a méltán népszerű műhelymunka keretében (felhasználva és szintetizálva a résztvevők tudását) speciális programokat, módszereket dolgozzon ki és hasznosítsa azokat az adott célcsoportok érdekében.

Jelenleg a Mediációval a legkisebbekért c. óvodai projektünket keltjük életre, amelyről többet megtudhat a www.mostmediacio.hu » honlapunkon.

© Nagy Zsóka Családi Mediátor, 1054 Budapest, Akadémia utca 11. I. em 6/a. mobil: 20-315-2747, e-mail: nagyzsoka@csaladimediator.hu